โควิด-19 กับประกันสุขภาพ

นักวิชาการทางด้านเศรษฐกิจ วงการแพทย์ แม้กระทั่งทางด้านการเมืองเอง ต่างมองสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส-2019 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 จะส่งผลต่อภาพรวมของสังคมไม่น้อยกว่า 1-2 ปี ตามแต่ศักยภาพความพร้อมของนานาประเทศ แม้ว่าสถานการณ์ล่าสุดในประเทศจีน ณ เมืองอู๋ฮั่นจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้จำกัดในวงแคบได้แล้ว เจ้าของห้างร้านยังคงหวั่นเกรงกับฤทธิ์ของไวรัสชนิดนี้ว่าจะแผลงเดชรอบสองที่อาจทวีความรุนแรงหรือไม่ ต่างจากสถานการณ์ในเมืองไทยที่อยู่ในช่วงกราฟขาขึ้น หากทางการแพทย์สามารถเพิ่มปริมาณการตรวจหาผู้ป่วยได้มากขึ้น ประเมินสถานการณ์ไว้ว่าราว 2-3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน) อาจพบผู้ป่วยโควิด-19 มากกว่าหลักหมื่นคน เพราะปัจจุบันขั้นตอนการคัดกรองยังขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์อีกมาก

ทางเลือกที่ดีสำหรับประชาชนตาดำ ๆ คือการป้องกันในทุกด้าน คือ เมื่อออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัยเป็นประจำ หมั่นล้างมือให้สะอาดทุกซอกทุกมุม เลือกรับประทานอาหารแยกเป็นชุดของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น และไม่ควรลืมการซื้อกรมธรรม์ที่มีเงื่อนไขคุ้มครองกรณีโรคอุบัติใหม่ (ราคาอาจจะสูงกว่าประกันสุขภาพฉบับอื่น) เพราะโรคอุบัติใหม่เป็นเงื่อนไขที่ไม่ตายตัวอย่างมาก อาจส่งผลให้คุณมองหากรมธรรม์ตัวอื่นที่ราคาต่ำกว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งว่า กรมธรรมประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโควิด-19 จะคุ้มค่ากับการลงทุนเพียงใด เบี้ยประกันหลักหมื่นบาท / ปี คงทำให้คุณต้องทวบทวนให้ดี เพราะนับเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงและบางคนอาจไม่มีโอกาสเข้าถึง แต่การซื้อประกันสุขภาพย่อมมีผลดีกว่าแค่ประกันโควิด

ประกันโควิด-19 ที่มีระยะการคุ้มครอง 1 ปี ภายใต้ราคาที่ถูกกว่าประกันสุขภาพอยู่มาก (หลักพันบาทเท่านั้น) แต่เงื่อนไขที่คุ้มครองการเสียชีวิตคือ ต้องป่วยจากโควิด-19 เท่านั้น จากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโคโรนาไวรัส 2019 ที่ผ่านมาพบว่า แพทย์ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ไม่ใช่โควิด-19 แต่เป็นอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีโรคประจำตัวอื่น ๆ เป็นเหตุให้เมื่อเผชิญกับไวรัสชนิดนี้ ยิ่งทำให้อาการป่วยร้ายแรงยิ่งขึ้นจนทำให้ถึงแก่ชีวิต หากการเสียชีวิตไม่ใช่เพราะโควิด-19 โดยตรง ประกันโควิดบางฉบับอาจไม่คุ้มครองตามสิทธิ์ที่ควรได้รับ แต่ประกันสุขภาพจะคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนซึ่งตรงกับเงื่อนไขในกรมธรรม์ฉบับดังกล่าว เป็นเหตุให้การซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพจะครอบคลุมสิทธิ์ของผู้ป่วยได้มากกว่า แต่ต้องแลกกับมูลค่าที่สูงกว่าพอสมควร ทางที่ดีควรสังเกตตัวเองอยู่เสมอและศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ทุกประเภทก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง

ขอบคุณบทความดี ๆ จาก
https://masii.co.th/thai

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*